Zarzadzanie stadem –
DPconnect Milking

Moduł “GEA DPconnect Milking” synchronizuje dane udojowe oraz wskaźniki wydajności mlecznej krów i zapewnia przegląd istotnych wskaźników udojowych.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Moduł – DPconnect Milking

Korzystasz w swoim gospodarstwie z systemu udojowego GEA oraz oprogramowania do zarządzania stadami DairyPlan? Teraz, dzięki modułowi „GEA DPconnect Milking” masz możliwość pobrania danych udojowych i wskaźników wydajnościowych poprzez platformę 365FarmNet. Jako użytkownik DairyPlan zarządzasz swoim stadem za pomocą najbardziej zaawansowanej technologii informatycznej i możesz korzystać jednocześnie ze wszystkich zalet i funkcji oferowanych przez platformę 365FarmNet.

Dodatkowo przy użyciu aplikacji 365Cattle, dostępnej dla systemów iOS i Android, możesz zarządzać swoim stadem nawet będąc poza biurem. Do korzystania z modułu „GEA DPconnect Milking”, wymagany jest moduł „GEA DPconnect Basic”, który synchronizuje dane zarządzania stadem z DairyPlan.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem firmy GEA w sprawie aktualizacji Twojego oprogramowania DairyPlan, aby współpracowało z platformą 365FarmNet!

Pobierz bezpłatnie aplikację 365Cattle tutaj

Moduł „DPconnect Milking” oferuje:

 • Integrację systemów oprogramowania DairyPlan i DairyNet
 • Przesyłanie danych udojowych krów z DairyPlan do DairyNet, aby zawsze mieć mobilny dostęp do tych danych
 • Rejestrację wszystkich aktualnych i historycznych danych udojowych każdej krowy z istotnymi szczegółami oraz komunikatami alarmowymi
 • Graficzną prezentację nieprawidłowości procesu udoju, jak np. brak mleka i zakłócenia przepływu
 • Nadzorowanie większej liczby stanowisk udojowych

Zdjęcia ekranu

Udostępnienie danych

By korzystać z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając wymienionych niżej dane zgadzasz się na to, że zostaną one przekazane również dostawcy modułu partnerskiego, GEA Farm Technologies GmbH, Bönen, tak aby w module partnerskim mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji oraz aby dalej rozwijać moduł w oparciu o analizę danych.

W tym ostatnim celu dane mogą być przekazywane także spółkom zależnym GEA Farm Technologies GmbH.Dane bazowe, reprodukcyjne i dotyczące ruchu na temat zwierząt.

 • Dane bazowe, reprodukcyjne i dotyczące obrotu zwierząt
 • Kalendarz
 • Dane kontroli użytkowości mlecznej
 • Dane dotyczące gospodarstwa i instalacji udojowej
 • Dane z czujników, w tym dotyczące zwierząt
 • Dane z systemu GEA „DairyPlan” przeznaczone do synchronizacji
 • Dane dotyczące procesu udoju
 • Sensordaten inkl. deren Tierbezug

Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „GEA DPconnect Milking” znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera.

Funkcjonalności modułu opierają się na ocenie danych w celu uzyskania zaleceń, oszacowań i prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń. W przypadku zaleceń, szacunków i prognoz  należy zawsze liczyć się ze znaczną niepewnością. W związku z tym nie przyjmujemy odpowiedzialności za prawidłowość zaleceń, oszacowań i prognoz. Zalecenia, oszacowania i prognozy nie są określane indywidualnie dla danego producenta mleka i rolnika. Decyzje gospodarskie nie powinny być w
żadnym wypadku podejmowane wyłącznie na podstawie sporządzonych w ramach modułu zaleceń, oszacowań i prognoz.

Wszystkie informacje należy zawsze kontrolować i sprawdzać pod kątem ich zasadności na własną odpowiedzialność.

Warunki testowania

 • 30-dniowy bezpłatny dostęp na okres próbny
 • Faza  testowa kończy się automatycznie, bez żadnych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność podczas okresu testowego

Ceny

 • Cena za jedną sztukę bydła wynosi 0,10 EUR/miesiąc bez VAT
 • Progi cenowe wg ilości bydła w gospodarstwie, przykładowo przy 250 sztukach bydła cena wynosi 18,33 EUR/miesiąc bez VA
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ew. wraz z innymi wybranymi modułami.

Warunki umowy

 • Minimalny czas trwania 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego czasu trwania umowa przedłuża się automatycznie za każdym razem o kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego czasu trwania umowa może w każdej chwili zostać wypowiedziana ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez odwołanie zamówienia modułu online poprzez sklep 365FarmNet
 • Rozliczenie odbywa się wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu ew. proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu
 • Rozliczenie następuje na podstawie wielkości użytkowej na koniec okresu rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Aktualności