Komunikacja między maszynami

Dane dotyczące maszyn, optymalnego ciśnienia w oponach, trasy i dane przejazdów na polu oraz zlecenia maszynowe w jednym miejscu – zarządzaj wszystkimi działaniami związanymi z Twoimi maszynami.

Agriculture de précision

Zarządzanie maszynami

Prezentacja danych związanych z użytkowaniem Twoich maszyn, zarządzanie nimi i ich analiza. Dane te są przydatne do optymalizacji czasów pracy na polu i przestojów, ciśnienia w oponach, tras przejazdów na polu i dojazdów na pole oraz tworzenia zleceń maszynowych.

Zapisuj na platformie 365FarmNet podstawowe dane dotyczące Twojego gospodarstwa, zarządzaj nimi i prowadź pełną dokumentację wszystkich prac i działań wykonywanych na Twoich polach.

Dane zapisane w systemie 365FarmNet są wykorzystywane przy dokumentowaniu i mogą być ukazywane w formie graficznej. W ten sposób masz pod kontrolą m.in. swój park maszynowy oraz wszystkie przeprowadzone czynności.

Analizy

Dzięki analizom możesz w krótkim czasie zoptymalizować wykorzystanie maszyn. Na podstawie raportów możesz wyciągnąć wnioski dotyczące czasów przejazdu maszyn, tras przejazdów na polu oraz ciśnienia w oponach. Analizy przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania maszynami oraz mniejszego zagęszczania gleby.

365FarmNet oferuje w zakresie komunikacji między maszynami następujące moduły:

ActiveDoc

Moduł podaje co minutę aktualną pozycję wykorzystywanych maszyn i jest przydatny przy analizach na przykład czasów pracy na polu i przestojów. Możliwa jest tym samym szybka kontrola efektywności pracy maszyn i przejrzystość ich kosztów na każdym z pól.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

AgroPressure by Michelin

Ustalanie optymalnego ciśnienia w oponach z uwzględnieniem danego zestawu maszyn i warunków glebowych. Umożliwia to lepsze planowanie stosowanych zabiegów agrotechnicznych i zmniejszenie zagęszczania gleby.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

CLAAS Optymalizacja polowych przejazdów roboczych

Optymalizacja polowych przejazdów roboczych umożliwia optymalne podzielenie pól i wyznaczenie najlepszych możliwych pasów przejazdów roboczych. Na podstawie kilku danych ramowych na polu zostaną wyznaczone odpowiednie linie przejazdów. Dla każdego pola obliczany jest także czas pracy, liczba nawrotów oraz długość przejazdu.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

CLAAS TELEMATICS

Zapewnia wsparcie przy zarządzaniu flotą maszyn oraz logistyką zbiorów. Wyświetla trasy maszyn wraz z informacjami aktualizowanymi na bieżąco. Ukazywane są ważne dane maszynowe, powierzchnie pól i roboczogodziny.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

CLAAS TELEMATICS Synchronizacja danych polowych

Łatwiejsze korzystanie z CLAAS TELEMATICS dzięki możliwości przesyłania danych dotyczących pól zapisanych w systemie 365FarmNet.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

ISO-XML

Tworzenie i wczytywanie zadań maszynowych dla popularnych terminali maszynowych ISOBUS. Ważne informacje można zapisać na nośniku pamięci USB lub karcie pamięci i przenieść je do terminala maszynowego.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

Planowanie przejazdów polowych LACOS

Optymalizacja przejazdów polowych na podstawie informacji o polu i maszynie z danych dostępnych w programie 365FarmNet. Moduł pomaga w zaplanowaniu optymalnych tras, dzięki czemu można w prosty sposób zaoszczędzić czas pracy, uniknąć niepotrzebnych przejazdów, a także zmniejszyć zużycie paliwa oraz zbędne zagęszczanie gleby.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active
Zarejestruj się za darmo