Uprawa roślin –
Moduł „Harmonogram nawożenia by Arvalis”

Moduł „Harmonogram nawożenia by Arvalis”

Dzięki „Harmonogramowi nawożenia by Arvalis” i 365FarmNet można łatwiej sporządzić raport nawożenia i plan nawożenia azotem. Klient musi tylko nacisnąć przycisk „Plan de Fumure by Arvalis” na 365FarmNet i zostanie poprowadzony przez wszystkie odpowiednie wymagania.
Jeśli chodzi o obliczenia, parametry agronomiczne i uzupełniające, będziesz na bieżąco otrzymywał aktualne informacje.

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Dzięki „Harmonogramowi nawożenia by Arvalis” możesz:

 • Dokumentować swoje działania związane z nawożeniem. Zakładka „Réalisé” pozwala szybko i łatwo udokumentować wszystkie działania związane z nawożeniem.
 • Możesz wprowadzać wpisy grupowe, ale możesz także dokumentować pole po polu. Jeśli masz już jakieś dane w 365FarmNet, zostaną one automatycznie wypełnione w FERTIWEB i możesz je zmodyfikować lub zaktualizować, jeśli to konieczne.
 • Zarządzać ściekami hodowlanymi. Zakładka „Troupeau” pozwala obliczyć ilość wyprodukowanego i dostęnego w Twoim gospodarwie nawozu zwierzęcego (normy CORPEN).
 • Analizy własnych ścieków hodowlanych można zintegrować i zastąpić wartości odniesienia przyjęte domyślnie.
  Rejestrować/wizualizować informacje o uprawach.
 • Zakładka „Parcellaire” pozwala znaleźć wszystkie informacje dotyczące kwestii regulacyjnych (powierzchnie nadające się do roztrząsania nawozu), agronomicznych (rodzaj gleby…) i materiału sadzonkowego. Wszystko po to, aby uprościć wpisy: jeśli masz już dane przechowywane w 365FarmNet, zostaną one automatycznie wypełnione i jeśli to konieczne, możesz je zmodyfikować lub zaktualizować.
 • Obliczyć w całości swój harmonogram nawożenia. Zakładka „Fumure” umożliwia wykonanie pełnego planu azotowego (N, P, K) dla głównych gatunków uprawianych we Francji (rośliny zbożowe, rośliny pastewne i użytki zielone, warzywa, produkcja winorośli i owoców).
 • Wydrukować dokumenty regulacyjne i agronomiczne. Będziesz mógł wydrukować szeroki zakres raportów (według pola lub grupy pól), do wydrukowania w formacie PDF, niezbędnych w przypadku kontroli i używane na co dzień w zarządzaniu nawozem.

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny dostęp.
 • Faza testowa kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań.
 • W trybie testowym ten komponent może mieć zmniejszoną funkcjonalność w porównaniu z trybem płatnym.

Ceny

 • Minimalna cena modułu wynosi 10 EUR/miesiąc bez VAT.
 • Fakturowanie odbywa się co miesiąc z dowolnymi wybranymi przez
 • Ciebie dodatkowymi modułami, tam, gdzie ma to zastosowanie, przy czym moduł jest fakturowany proporcjonalnie za pierwszy miesiąc użytkowania.

Warunki umowy

 • Minimalny okres 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa jest automatycznie przedłużana na okres jednego miesiąca
 • Po upływie minimalnego okresu, umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie ze skutkiem od końca bieżącego miesiąca obrachunkowego
 • Wypowiedzenie odbywa się online w Sklepie 356FarmNet poprzez wycofanie modułu
 • Fakturowanie następuje wraz z innymi zarezerwowanymi modułami w pierwszym miesiącu użytkowania, jeśli dotyczy, wraz z fakturowaniem proporcjonalnym dla modułu
 • Fakturowanie odbywa się według stałej ceny według konta

Aktualności