365Pocket –
Cyfrowy dzienniczek rolnika

Szybka i łatwa dokumentacja. Analizuj w domu to, co zrobiłeś na polu i w gospodarstwie.

Zarządzanie gospodarstwem w kieszonkowym formacie

Ze względu na stale rosnące wymagania zwiększa się też nakład pracy przy prowadzeniu dokumentacji i związana z tym „papierologia”. Aplikacja 365Pocket oferuje optymalny start rolnikom, którzy w swej dotychczasowej pracy nie mieli prawie żadnej styczności z systemami dokumentacji. Pożegnaj się ze stertą papierów, zachowując zawsze i wszędzie pełną kontrolę nad planowanymi i wykonanymi pracami. Dzięki temu niczego już nie zapomnisz i nie przeoczysz.

Pobierz tutaj aplikację 365Pocket za darmo

Zoptymalizuj swoją pracę dzięki 365Pocket

  • Wprowadzanie wszystkich danych podstawowych, w tym także zdjęć gospodarstwa, maszyn i osób
  • Tworzenie zadań
  • Funkcja kalendarza z wygodną funkcją wyszukiwania
  • Dokumentowanie prac polowych (takich jak: siew, uprawa gleby, ochrona roślin itp.)
  • Funkcjonalny ekran startowy zapewniający lepszy podogląd i większą przejrzystość
  • Eksport do plików Excel/CSV na potrzeby zaawansowanej dokumentacji i analiz
  • Dostępny w czterech językach (niemiecki, angielski, polski i francuski)