Komunikacja maszynowa
rolnictwo precyzyjne –
AgroPressure by Michelin

Optymalizacja ciśnienia w oponach – unikanie ugniatania gleby i ochrona opon.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – AgroPressure by Michelin

Prawidłowe ciśnienie w oponach zwiększa siłę uciągu i zmniejsza ryzyko ugniatania gleby. Ponadto, może obniżyć koszty spowodowane, na przykład, zużyciem paliwa i zużyciem opon.

Obecnie odpowiednie ciśnienie w oponach jest zazwyczaj obliczane przez samego rolnika na podstawie tabeli ciśnienia opon. Ponadto, rolnik korzysta z własnej wiedzy i doświadczenia, aby zoptymalizować poziom ciśnienia w oponach. Dla każdego rodzaju użytkowania, obliczenia muszą być dostosowane do gleby i masy maszyny – jest to bardzo czasochłonne!

Moduł Michelin Agropressure i 365 FarmNet umożliwia automatyzację tego procesu. Aplikacja Agropressure oferuje nie tylko obliczanie optymalnego ciśnienia w oponach Michelin, ale także dla wielu innych producentów po ręcznym wprowadzeniu danych. System oblicza ryzyko ugniatania gleby dla wybranej kombinacji maszyn i wprowadzonego stanu gleby. Pomaga to w lepszym planowaniu działań oraz w ochronie gleby. Dodatkowo moduł oferuje ważną pomoc w zakupie opon – w oparciu o informacje o warunkach użytkowania. Po kliknięciu na moduł Agropressure zostaniesz poprowadzony przez odpowiednie kroki.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „AgroPressure by Michelin” oferuje:

  • Obliczenie prawidłowego ciśnienia w oponach dla wszystkich czynności w terenie, w oparciu o typ maszyny warunki glebowe i specyfikę pracy.
  • Symulacja różnych scenariuszy dotyczących ryzyka ugniatania gleby (we współpracy z  Uniwersytetem Terranimo w Bernie).
  • Można porównywać różne scenariusze (np. typy opon i ciśnienie w oponach lub warunki glebowe).
  • Komunikat ostrzegawczy w przypadku zwiększonego ryzyka ugniatania gleby, oparty jest na informacji na temat warunków glebowych i pogody. Parametry (ładunek, ciśnienie) są dopasowane w celu ograniczenia ugniatania gleby

Zdjęcia ekranu

Warunki umowy

Moduł jest dostępny bezpłatnie i bez ograniczeń.

Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności