Cross Compliance ze wsparciem cyfrowym

Uprawnienie rolnika do otrzymania dopłat do ha oraz do zwierząt po spełnieniu norm i wymogów wprowadzonych przez Unię Europejską (UE): Tak można pokrótce opisać, co w rolnictwie kryje się pod pojęciem cross-compliance (CC). Uprawnienia obejmują konkretne obszary, takie jak ochrona środowiska, zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin oraz dobrostan zwierząt. Ważna jest świadomość tego, że Unia Europejska ustanawia wysokie standardy. Płatności bezpośrednie stanowią zatem zachętę dla rolników do spełnienia tychże standardów. Jednocześnie rekompensują one wyższe koszty produkcji na terenie Unii Europejskiej w porównaniu do innych krajów. Powiązanie płatności rolnych ze standardami zostało umocowane prawnie przez Unię Europejską w 2003 r. wraz z wprowadzeniem zasady wzajemnej zgodności. Rozporządzenie nr 1306/2013 wraz z przepisami wykonawczymi poszczególnych państw członkowskich reguluje szczegółowo, które przepisy są istotne.

Cross Compliance w połączeniu z płatnościami rolnymi wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: Co jest kontrolowane?

Dla rolników wymóg wzajemnej zgodności (cross-compliance) ma zauważalne skutki w praktyce. Zgodnie z unijnymi przepisami, rocznie pięć procent gospodarstw powinno być poddane kontroli w celu sprawdzenia, czy są przestrzegane przepisy i czy dopłaty z funduszu europejskiego są pozyskiwane zgodnie z prawem. Kontroli może zostać poddany każdy, kto złożył wniosek o dopłaty. Co jednak dokładnie podlega kontroli? Jakie dokumenty muszą być dostępne pod ręką?

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, gospodarstwa rolne muszą przestrzegać szereg podstawowych zasad. Zasady te odnoszą się z jednej strony do „podstawowych wymagań w zakresie gospodarowania” (SMR), a z drugiej do „dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska” (DKR). Należy przestrzegać SMR bez względu na to, czy pomoc jest przyznawana w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Do tych wymagań należą przepisy dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Ponadto pomoc w ramach WPR musi być zgodna z przepisami z zakresu dobrej kultury rolnej mającej na celu m.in.: ograniczenie erozji gleby, zachowanie elementów krajobrazu i ochronę wód – a to tylko niektóre z celów.

Jaką dokumentację należy przedstawić podczas kontroli, zależy od charakteru gospodarstwa. Oprócz planu nawożenia azotem są to zwykle umowy zbycia / nabycia nawozu naturalnego, wyniki badań zastosowanego obornika spoza danego gospodarstwa, bilans składników odżywczych (określenie zapotrzebowania na nawóz i bilans przepływu składników), badania gleby, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin czy ewidencja zabiegów ochrony roślin.

Wszystko to pokazuje, że obowiązek gromadzenia niezbędnych zaświadczeń oznacza duży nakład pracy przy prowadzeniu dokumentacji. W przypadku błędów, zaniedbań lub niekompletności dokumentów grożą sankcje ustalane przez kontrolerów na podstawie ich rodzaju, zasięgu, dotkliwości i czasu trwania – w wyniku czego płatności bezpośrednie mogą zostać obniżone. Powyższa lista przykładowych dokumentów pokazuje również, że nie tak łatwo jest spełnić obowiązek przedstawienia wymaganych zaświadczeń w przypadku dokumentacji prowadzonej przy pomocy kartki i ołówka, zwłaszcza że wymagania prawdopodobnie jeszcze wzrosną. Pytanie brzmi: W jaki sposób cyfryzacja może przyczynić się do uczynienia pracy w gospodarstwie łatwiejszą, bezpieczniejszą i bardziej wydajną?

Dokumentacja prac w rolnictwie

Cross Compliance z cyfrowym rolnictwem

W procesie cyfryzacji rolnictwa należy skoncentrować się na realiach pracy rolników. Pytanie brzmi, w jaki sposób można ich wspierać, aby lepiej radzili sobie z codziennymi wyzwaniami. Spełnianie wymogów i dokumentacja należą do jedych z najważniejszych tematów.

Faktem jest, że rolnictwo jest już dzisiaj w dużej mierze jednym z wiodących sektorów gospodarki pod względem automatyzacji i cyfryzacji. Coraz więcej rolników postrzeganych jest jako managerów swoich gospodarstw, ze smartfonami i tabletami w ręku.

Wykorzystują oni cyfryzację do oszczędnego gospodarowania zasobami efektywnie stosując środki ochrony roślin oraz nawozy. Dzięki cyfrowemu wsparciu optymalizują swoje działania, zmniejszają koszty prowadzenia gospodarstwa a tym samym czynią je bardziej konkurencyjnym.

Praca w rolnictwie stanowi spore wyzwanie także i z innych względów: brak jest stałych godzin pracy, praca uzależniona jest od warunków pogodowych i okresów wegetacyjnych. Wiele czynności odbywa się jednocześnie lub następuje bezpośrednio po sobie, na różnych polach, przy użyciu różnych maszyn i środków. Każdy rok zbioru jest inny i nie da się „ustandaryzować”. A przy tym wszystkim należy pamiętać o obowiązku prowadzenia dokumentacji. I właśnie tu wkracza cyfryzacja. Jest ona prostym i efektywnym narzędziem do sprawnego zapisywania zastosowanych środków produkcji jak na przykład  podczas nawożenia: Jaki nawóz zastosowano, w jakiej dawce, kiedy zabieg został wykonany a także kto go wykonał ? Za pomocą takich cyfrowych rozwiązań można łatwo przeprowadzać dokumentację w sposób automatyczny, bezpośrednio w trakcie pracy. Można po prostu wyruszyć w pole, a po zakończeniu pracy sprawdzić i potwierdzić jej odpowiednie zaksięgowanie, a wszystko zostanie przejrzyście zapisane. Dzięki takiej cyfrowej dokumentacji można udokumentować różnego rodzaju działania w sposób niezawodny, kompletny i przy niewielkim nakładzie czasu.

Cyfrowe rolnictwo i automatyczna dokumentacja są również ważnymi czynnikami w działaniach na rzecz zwiększania transparentności, ochrony klimatu i środowiska. Są to główne zagadnienia związane z zasadami wzajemnej zgodności w bardziej zrównoważonym rolnictwie europejskim. To korzyść, która ma znaczenie także w kontekście coraz bardziej krytycznej postawy konsumentów. Nie zapomnij: Cyfryzacja ułatwia również pracę kontrolerom. A rolnicy mają dostęp do aktualnych danych o swoim  gospodarstwie w zasięgu ręki, w każdym miejscu i dowolnym czasie.

Cross Compliance z 365FarmNet

365Start

365Start

Bezpłatna wersja podstawowa pomaga w spełnianiu wymogu obowiązku odnośnie prowadzenia dokumentacji, zawiera mapę pól, podstawowe informacje o pogodzie oraz listę kontrolną dla wymogów wzajemnej zgodności i zazielenienia.

Dowiedz się więcej
Aplikacja 365Crop

Aplikacja 365Crop

Prosta i szybka dokumentacja czynności związanych z uprawą roślin przy pomocy smartfona spełniająca wymogi wzajemnej zgodności.

Dowiedz się więcej
Zarejestruj się już teraz