Sporządzanie planu nawożenia azotem

Teraz przy pomocy 365FarmNet możesz przygotować plan nawożenia szybciej i łatwiej.

Od 2018 roku obowiązuje Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

W związku z tym właściciele gospodarstw mają obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z: ewidencją nawożenia nawozami zawierającymi azot, zawieraniem umów w przypadku przekazywania nawozów naturalnych, obliczeniami maksymalnych dawek azotu lub prowadzenia planów nawożenia azotem.

Dzięki 365FarmNet dane o Twoich polach możesz teraz łatwo wyeksportować do pliku Excel i rozpocząć obliczenia w „Aplikacji do sporządzania planu nawożenia azotem”, która została udostępniona przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Sporządzanie planu nawożenia przy pomocy wstępnie wypełnionej “Aplikacji”.

neue duengeverordnung 2020

Krok 1: Zarejestruj się w 365FarmNet i wprowadź dane podstawowe.

Krok 2: W zakładce “Planowanie” wybierz ikonkę „Nawożenie”.

Krok 3: Zostanie pobrany wstępnie wypełniony plik Excel zawierający dane o twoich polach zapisanych w 365FarmNet tj.: nazwa działki rolnej, nr działki ewidencyjnej, powierzchnia, nazwa uprawy.

Krok 4: Plik ZIP z wstępnie wypełnioną “Aplikacją do sporządzania planu nawożenia azotem” zapisz na dysku i wypełnij.

Zestawienie ilości składników odżywczych w zastosowanym nawozie

Zestawienie ilości składników odżywczych w zastosowanym nawozie

W każdej chwili możesz sporządzić graficzną analizę ilości azotu, fosforanu, potasu, magnezu, siarki, boru oraz wapnia w aktualnie zastosowanych nawozach.

Zestawienia mogą być generowane według gospodarstw, plonów czy też pól.

Nawożenie w gospodarstwie z 365FarmNet pod kontrolą

CLAAS Crop View

Optymalizacja zastosowania nawozów przy pomocy – CLAAS Crop View

Przy pomocy modułu CLAAS Crop View możesz na podstawie zdjęć satelitarnych określić różnice wegetacyjne na Twoich polach oraz zastosować zmienne dawkowanie nawożenia na poszczególnych polach. Składniki pokarmowe zostaną dostarczone tam gdzie, ich ilość jest niewystarczająca.

System 365Active

Dokumentuj czynności związane z nawożeniem przy pomocy – 365Active

365Active to zautomatyzowany system do pełnej rejestracji czasu pracy maszyn i dokumentacji w rolnictwie. Nadajniki 365 Active Box automatycznie rejestrują wykonywane czynności, a następnie przesyłają te informacje do portalu 365FarmNet.

Czy masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami. Zadzwoń na bezpłatny numer 00800 365 365 36 lub napisz E-Mail na adres support@365FarmNet.com.

Zarejestruj się bezpłatnie w 365FarmNet.com i rozpocznij już dzisiaj dokumentację.