Zarzadzanie stadem –
GEA DPconnect Basic

Synchronizacja danych dotyczących zwierząt i stada pomiędzy systemem GEA DairyPlan a 365FarmNet.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Moduł – Zarządzanie stadem – GEA DPconnect Basic

Korzystasz w swoim gospodarstwie z systemu udojowego GEA oraz oprogramowania do zarządzania stadem DairyPlan? Obecnie masz możliwość synchronizowania określonych danych zarządzania stadem przy pomocy modułu „GEA DPconnect Basic” pomiędzy programem DairyPlan a platformą 365FarmNet. Zyskaj dostęp do danych o swoich zwierzętach z dowolnego miejsca! Informacje na temat aktywności zwierząt oraz zdarzeń reprodukcyjnych są pozyskiwane w sposób mobilny i elastyczny.

Możesz śledzić wszystkie bieżące i historyczne czynności zwierząt w obu systemach: DairyPlan i DairyNet. Dodatkowo będziesz powiadamiany każdorazowo o dokonanym procesie synchronizacji. Jako użytkownik DairyPlan zarządzasz swoim stadem za pomocą najbardziej zaawansowanej technologii informatycznej i jednocześnie możesz korzystać ze wszystkich zalet i funkcji oferowanych przez platformę 365FarmNet. Dodatkowo przy użyciu aplikacji 365Cattle, dostępnej dla systemów iOS i Android, możesz mobilnie zarządzać swoim stadem.

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem firmy GEA w sprawie aktualizacji Twojego oprogramowania DairyPlan, aby współpracowało z platformą 365FarmNet!

Pobierz bezpłatnie aplikację 365Cattle tutaj

Moduł „GEA DPconnect Basic” oferuje:

 • Integrację systemów oprogramowania DairyPlan i DairyNet
 • Przekazywanie podstawowych danych zwierząt z DairyPlan do modułu „Bydło”
 • Mobilne i elastyczne kierowanie stadem bydła
 • Dokumentację aktywności reprodukcyjnej za pośrednictwem aplikacji 365Cattle
 • Funkcjonalność modułu podstawowego „Bydło” dla użytkownika DairyPlan
 • Synchronizację określonych danych dotyczących stada na podstawie protokołów synchronizacyjnych i wskazówek postępowania

Zdjęcia ekranu

Udostępnienie danych

 • By korzystać z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając dane zgadzasz się na to, że poszczególne dane zostaną przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji.
 • Dane bazowe, reprodukcyjne i dotyczące obrotu zwierząt
 • Kalendarz
 • Dane kontroli użytkowości mlecznej
 • Dane dotyczące gospodarstwa i instalacji udojowej
 • Dane z czujników, w tym dotyczące zwierząt
 • Dane z systemu GEA „DairyPlan” przeznaczone do synchronizacji
 • Liczba osób zaangażowanych w utrzymanie stada bydła mlecznego

Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „GEA – DP Connect Basic” znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera.

Funkcjonalności modułu opierają się na ocenie danych w celu uzyskania zaleceń, oszacowań i prognoz dotyczących przyszłych wydarzeń. W przypadku zaleceń, szacunków i prognoz należy zawsze liczyć się ze znaczną niepewnością. W związku z tym nie przyjmujemy odpowiedzialności za prawidłowość zaleceń, oszacowań i prognoz. Zalecenia, oszacowania i prognozy nie są określane indywidualnie dla danego producenta mleka i rolnika. Decyzje gospodarskie nie powinny być w żadnym wypadku podejmowane wyłącznie na podstawie sporządzonych w ramach modułu zaleceń, oszacowań i prognoz. Wszystkie informacje należy zawsze kontrolować i sprawdzać pod kątem ich zasadności na własną odpowiedzialność.

Warunki testowania

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 0,10 € netto / miesiąc za zwierzę (krowę/byka)
 • Progi cenowe wg ilości bydła w gospodarstwie, przykładowo przy 250 sztukach bydła cena wynosi 18,33 € netto / miesiąc
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

Warunki umowy

 • 30-dniowy bezpłatny dostęp na okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Aktualności