Zarzadanie Stadem

Zarządzanie zasobami, zarządzanie zdrowiem, reprodukcja i wydajność mleczna pod kontrolą – zarządzaj wszystkimi działaniami związanymi ze stadem bydła zgodnie z wymogami Cross Compliance.

Zarządzanie zasobami
i zdrowiem

Dzięki 365FarmNet możesz w prosty sposób prowadzić dokumentację zgodnie z Cross Compliance:

Rejestruj na platformie 365FarmNet podstawowe dane bydła, zarządzaj nimi i prowadź dokumentację wszystkich działań związanych ze zwierzętami.

Na podstawie danych zapisanych w 365FarmNet automatycznie tworzony jest dziennik każdego zwierzęcia. Dzięki przejrzystemu interfejsowi graficznemu można łatwo kontrolować status i podział stada.

Reprodukcja i
wydajność mleczna

Powiększanie się stada i presja spowodowana koniecznością podejmowania decyzji wymagają szybkiej identyfikacji nieprawidłowości w stadzie.

W 365FarmNet skupiamy się na zwierzętach wymagających uwagi. Możesz szybko zauważyć, które ze zwierząt w danym momencie wymaga szczególnych działań – czy to z powodu płodności, wydajności mlecznej lub w sprawach związanych ze zdrowiem lub dobrostanem zwierzęcia.

Analizy

Dzięki analizom można szybko zidentyfikować zmiany w stadzie i określić ich przyczyny. Dzięki planowaniu działań, sprawozdawczość zapewnia przegląd reprodukcji, badań wydajności mlecznej według zmierzonych wartości, dni badań i jednostek gospodarstwa, statystyk laktacji lub wykazów inwentarza.

crop-view-applikationskarten

Aplikacja 365Cattle

Przy pomocy aplikacji 365Cattle możesz wprowadzać dane i działania będąc jeszcze w oborze i synchronizować je poprzez moduł Bydło z platformą 365FarmNet. Aplikacja 365Cattle umożliwia dokumentację nowych sztuk, pokryć, badań, zmiany grupy, dokumentacji statusu lub innych czynności. Informacje na temat dotychczas przeprowadzonych czynności dotyczących Twojego stada dostępne są online oraz offline.

Z aplikacji 365Cattle można korzystać bezpłatnie.

Twoje korzyści:

  • Dziennik zwierząt zawierający aktualne dane podstawowe, lokalizacje i informacje o statusie
  • Przedstawienie historii wszystkich działań przeprowadzonych wobec danego zwierzęcia
  • Dokumentacja księgowań statusu, zabiegów leczniczych, zmian grup i zmian w zasobach
  • W pełni funkcjonalna w trybie offline
  • Automatyczna synchronizacja z modułem podstawowym „Bydło” na platformie 365FarmNet

365FarmNet oferuje w zakresie zarządzania stadem następujące moduły:

Bydło

Zarządzaj swoim całym stadem i
prowadź dokumentację wszystkich
ważnych czynności związanych ze zwierzętami.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active
Zarejestruj się za darmo