Uprawa roślin –
Profit Manager

Planowanie i sterowanie finansowym sukcesem gospodarstwa

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – Profit Manager

Moduł posiada funkcje oprogramowania księgowego, planistycznego, symulacyjnego, doradczego i dokumentacyjnego dla gospodarstw rolnych. Służy do planowania i sterowania sukcesem finansowym gospodarstwa w zakresie produkcji zbóż i rzepaku.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „SAATBAU Profit Manager“ oferuje:

 • Określanie dochodu brutto z hektara dla każdej rośliny zbożowej wraz z uwzględnieniem kosztów, przewidywanych zbiorów i aktualnego poziomu cen
 • Zarządzanie magazynem
 • Udostępnianie cen i kursów towarów notowanych na giełdzie, o ile są dostępne
 • Dostęp do cen rynku kasowego UE
 • Podręcznik „Ryzyko cenowe” (do pobrania w pliku pdf)
 • Księgowanie sprzedaży i kontraktów zbożowych
 • Przegląd towarów jeszcze nie sprzedanych
 • Import pozycji terminowych i przyporządkowanie do rodzajów upraw
 • Oszacowanie nadwyżki bezpośredniej brutto II na hektar dla każdej uprawy z uwzględnieniem wszystkich sprzedaży, kontraktów i pozycji na rynku terminowym
 • Analizę podstawową (tygodniową) globalnego rynku zbożowego
 • Analizę techniczną (tygodniową) pszenicy, rzepaku i kukurydzy na giełdzie MATIF
 • Podsumowanie gospodarstwa – obliczenie aktualnie zaplanowanej nadwyżki bezpośredniej brutto
 • Analizę “CO-JEŻELI” (nadwyżka bezpośrednia brutto II i ryzyko)
 • 15 wybranych strategii sprzedaży z/bez składowania (m.in. kontrakty wstępne, kontrakty premiowe, kontrakty terminowe, opcje PUT i CALL, opcje spread itd.)
 • Łatwą i przejrzystą prezentację wyników – w ten sposób możesz zobaczyć, jak zmieniają się szanse i ryzyko wraz z Twoją zaplanowaną strategią rynkową

Zdjęcia ekranu

 • Beiselen Profit Manager
 • Beiselen Profit Manager
 • Beiselen Profit Manager

Udostępnienie danych

By korzystać z modułu partnera „Profit Manager“, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając dane zgadzasz się na to, że poszczególne dane zostaną przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji.

Moduł „Profit Manager“ wymaga udostępnienia partnerowi następujących danych:

 • Gospodarstwo (kraj rejestracji i kod pocztowy)
 • Informacje o polach
 • Informacje o uprawianych roślinach
 • Informacje o odmianach

Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „Profit Manager“ znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera.

Jeśli przez partnera Beiselen oddawane jest do dyspozycji oprogramowanie księgowe, planistyczne, symulacyjne, doradcze i dokumentacyjne, partner Beiselen nie bierze odpowiedzialności za jego prawidłowość. Wszystkie przedstawione użytkownikowi informacje są szacunkami, które z reguły nie są indywidualnie dopasowane do produkcji zbóż w danym gospodarstwie. Wyraźnie zastrzega się, że przeprowadzone obliczenia i symulacje są obarczone niepewnością i nie są wiążące. Wszystkie podejmowane na ich podstawie decyzje gospodarcze powinny być przez użytkownika dokonywane z ostrożnością właściwą przedsiębiorcy i na jego własną odpowiedzialność.

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres  próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Możliwe jest, że w trybie testowym moduł pracuje z mniejszą funkcjonalnością niż w trybie zakupionym.

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 10 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 16,67 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)

Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności