Uprawa roślin –
SAATBAU Profit Manager

Planowanie i sterowanie finansowym sukcesem gospodarstwa

Moduł – SAATBAU Profit Manager

Moduł posiada funkcje oprogramowania księgowego, planistycznego, symulacyjnego, doradczego i dokumentacyjnego dla gospodarstw rolnych. Służy do planowania i sterowania sukcesem finansowym gospodarstwa w zakresie produkcji zbóż i rzepaku.

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „SAATBAU Profit Manager“ oferuje:

 • Określanie dochodu brutto z hektara dla każdej rośliny zbożowej wraz z uwzględnieniem kosztów, przewidywanych zbiorów i aktualnego poziomu cen
 • Zarządzanie magazynem
 • Udostępnianie cen i kursów towarów notowanych na giełdzie, o ile są dostępne
 • Dostęp do cen rynku kasowego UE
 • Podręcznik „Ryzyko cenowe” (do pobrania w pliku pdf)
 • Księgowanie sprzedaży i kontraktów zbożowych
 • Przegląd towarów jeszcze nie sprzedanych
 • Import pozycji terminowych i przyporządkowanie do rodzajów upraw
 • Oszacowanie nadwyżki bezpośredniej brutto II na hektar dla każdej uprawy z uwzględnieniem wszystkich sprzedaży, kontraktów i pozycji na rynku terminowym
 • Analizę podstawową (tygodniową) globalnego rynku zbożowego
 • Analizę techniczną (tygodniową) pszenicy, rzepaku i kukurydzy na giełdzie MATIF
 • Podsumowanie gospodarstwa – obliczenie aktualnie zaplanowanej nadwyżki bezpośredniej brutto
 • Analizę “CO-JEŻELI” (nadwyżka bezpośrednia brutto II i ryzyko)
 • 15 wybranych strategii sprzedaży z/bez składowania (m.in. kontrakty wstępne, kontrakty premiowe, kontrakty terminowe, opcje PUT i CALL, opcje spread itd.)
 • Łatwą i przejrzystą prezentację wyników – w ten sposób możesz zobaczyć, jak zmieniają się szanse i ryzyko wraz z Twoją zaplanowaną strategią rynkową

Zdjęcia ekranu

Udostępnienie danych

By korzystać z modułu partnera „SAATBAU Profit Manager“, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej danych. Udostępniając dane zgadzasz się na to, że poszczególne dane zostaną przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać użyte w celu uruchomienia żądanych funkcji.

Moduł „SAATBAU Profit Manager“ wymaga udostępnienia partnerowi następujących danych:

 • Gospodarstwo (kraj rejestracji i kod pocztowy)
 • Informacje o polach
 • Informacje o uprawianych roślinach
 • Informacje o odmianach
 

Szczególne warunki użytkowania

Dla modułu „SAATBAU Profit Manager“ znajdują zastosowanie poniższe szczególne warunki użytkowania, określone przez partnera.

Jeśli przez partnera SAATBAU oddawane jest do dyspozycji oprogramowanie księgowe, planistyczne, symulacyjne, doradcze i dokumentacyjne, partner SAATBAU nie bierze odpowiedzialności za jego prawidłowość. Wszystkie przedstawione użytkownikowi informacje są szacunkami, które z reguły nie są indywidualnie dopasowane do produkcji zbóż w danym gospodarstwie. Wyraźnie zastrzega się, że przeprowadzone obliczenia i symulacje są obarczone niepewnością i nie są wiążące. Wszystkie podejmowane na ich podstawie decyzje gospodarcze powinny być przez użytkownika dokonywane z ostrożnością właściwą przedsiębiorcy i na jego własną odpowiedzialność.

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres  próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Możliwe jest, że w trybie testowym moduł pracuje z mniejszą funkcjonalnością niż w trybie zakupionym.

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 10 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 16,67 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)
 • Rozliczenie odbywa się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z modułu.

Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Aktualności