Uprawa roślin –
Planowanie płodozmianu i odmian

Moduł „Planowanie płodozmianu i odmian” zapewnia kontrolę nad wszystkimi użytkami rolnymi wraz z uprawianymi na nich roślinami i ich odmianami.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – Planowanie płodozmianu i odmian

Dobre planowanie upraw stanowi połowę sukcesu. Nasze oprogramowanie umożliwia wygenerowanie szybkiego przeglądu upraw. Moduł „Planowanie płodozmianu i odmian” zapewnia kontrolę nad wszystkimi użytkami rolnymi wraz z uprawianymi na nich roślinami i ich odmianami. W bardzo prosty sposób możesz przeprowadzać zmiany, które stają się natychmiast widoczne, gdy zmieniają się warunki upraw lub zadeklarowane wielkości całkowite zbiorów.

Dzięki temu możesz szybko i sprawnie kontrolować i dopasowywać udział poszczególnych roślin w strukturze upraw oraz uwzględnić uprawy kontraktowe. Precyzyjne planowanie ułatwia osiągnięcie właściwej struktury upraw. Redukuje niezbędny czas pracy poświęcany na układanie planu oraz pomaga w wypełnianiu rosnących zobowiązań uprawowych.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „Planowanie płodozmianu i odmian” oferuje:

 • Śledzenie następstwa roślin
 • Wygodne planowanie upraw roślin dla różnych lat zbiorów
 • Zintegrowany wymóg praktyk zazieleniania
 • Automatyczne obliczanie zapotrzebowania na ilość materiału siewnego

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Ceny

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Warunki umowy

 • Minimalny okres  użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  może zostać  wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem  z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa  się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności