Uprawa roślin –
Opryski

Opryskiwanie w momencie optymalnym dla zastosowania środków ochrony roślin

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – Opryski

Z modułem „Opryski” oszczędza się pieniądze przy stosowaniu środków ochrony roślin. Moduł wylicza optymalny moment zastosowania środka na podstawie jego czynników aktywnych. Ponadto brane są pod uwagę wcześniejsze, aktualne i nadchodzące warunki pogodowe w indywidualnej lokalizacji oraz stadium wzrostu zasadzonych roślin. Rezultatem jest godzinowa prognoza skuteczności specyficznego środka w ciągu kolejnych 48 godzin.

Jako użytkownik mogą Państwo planować działania ze środkami ochrony roślin według ich najlepszej skuteczności, uzyskując lepsze zrozumienie działania środków ochrony roślin.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „Opryski” oferuje:

 • Obliczanie optymalnego momentu zastosowania dla każdego środka ochrony roślin. Jest on ustalany dla kolejnych dwóch dni w odstępach godzinowych.
 • Automatyczną analizę, czy zaplanowane działania ze środkami ochrony roślin dla przewidzianego momentu są jeszcze optymalne.
 • Automatyczne powiadamianie na pulpicie, jeśli ze względu na zmianę warunków pogodowych musi nastąpić zmiana planów dla określonego środka ochrony roślin.

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 3,50 EUR/miesiąc + VAT. Można wówczas wykorzystać moduł dla 50 ha.
 • Progi cenowe wg wielkości gospodarstwa w ha, przykładowo cena przy 100 ha wynosi 5,83 EUR/miesiąc + VAT

Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności