Uprawa roślin –
ISIP-prognoza septoriozy

ISIP-prognoza septoriozy do doradztwa specyficznego dla pola.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – ISIP-prognoza septoriozy

Częstotliwość i czas zwalczania septoriozy liści pszenicy ozimej zależy w znacznej mierze od warunków pogodowych oraz podatności danego gatunku na tę chorobę. Popraw już teraz swoją strategię zwalczania tej choroby poprzez automatyczne ustalanie optymalnego terminu zastosowania środka grzybobójczego za pomocą modułu ISIP-Septoria-Prognose. Codzienne, uzależnione od odmiany, obliczenia zagrożenia infekcją na podstawie modelu SEPTRI ZEPP uwzględniają stadium BBCH i podatność danego gatunku.

Pierwsze wystąpienie zmian spowodowanych grzybem Septoria na górnych piętrach liści zostanie ustalone po zagrzybieniu. W ten sposób zostanie określony najlepszy moment zastosowania środków ochrony roślin. Wartość dodana wygenerowana dzięki modułowi ISIP-Septoria-Prognose jest ogromna i pozwala na zarządzanie uprawami w sposób oszczędzający czas i zasoby. Pozwala to zmniejszyć nakłady na środki ochrony roślin i zabezpieczyć zyski.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „ISIP-prognoza septoriozy” oferuje:

 • Specyficzne dla odmiany obliczenie momentu, w którym ze względu na warunki pogodowe dochodzi do zakażeń grzybem
 • Septoria tritici na trzech najwyżej położonych liściach. Obliczenia wykonywane są na podstawie szczegółowych danych pogodowych uzyskiwanych z serwerów ISIP, które zapewniają dokładność co do kilometra kwadratowego.
 • Obliczenie optymalnej daty leczenia na podstawie pierwszego zakażenia trzeciego od góry liścia.
 • Przejrzysty przegląd graficzny dotkniętych chorobą, wolnych od niej i poddawanych leczeniu odmian na mapie gospodarstwa.
 • Automatyczna wstępna selekcja dotkniętych chorobą odmian z taką samą datą leczenia, aby umożliwić planowanie zastosowania środka ochrony roślin bezpośrednio z mapy gospodarstwa.
 • Prognoza występowania pierwszych zmian spowodowanych grzybem Septoria na górnych piętrach liści w przypadku braku zastosowania środka ochrony roślin lub jego niewystarczającej ilości. W ten sposób można się upewnić, czy leczenie było skuteczne.
 • Dostęp do aktywnych prognoz od marca do czerwca włącznie.
  Wgląd w całą historię prognozy, gdy moduł jest aktywny.
 • Wyświetlanie dalszych zagrożeń infekcją również po pierwszej infekcji.

Wskazówka ISIP
Wskazówki dotyczące dalszego leczenia nie są dostępne, ponieważ moduł nie może obliczyć skuteczności ochrony zastosowanych środków grzybobójczych.

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 2,00 EUR/miesiąc + VAT.
 • Można wówczas wykorzystać moduł dla 50 ha.
 • Progi cenowe wg wielkości gospodarstwa w ha, przykładowo cena przy 100 ha wynosi 3,33 EUR/miesiąc + VAT (Kalkulator cen)

Warunki umowy

 • Uwaga: Korzystanie z modułu jest możliwe tylko w Niemczech
 • Minimalny okres 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu online w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ew. nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
 • Udostępnienie aktywnych prognoz od marca do końca czerwca
 • Wgląd w historię prognoz tylko z aktywnym modułem
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności