Uprawa roślin –
CLAAS Crop View

Za pośrednictwem modułu „Crop View” można szybko  i łatwo ustalić różnice między roślinami znajdującymi się na polach i na tej podstawie wygenerować mapy aplikacyjne.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – CLAAS Crop View

Dzięki modułowi „CLAAS Crop View” możesz szybko i łatwo określić różnice wegetacyjne na Twoich polach i na ich podstawie tworzyć mapy aplikacji. Moduł zapewnia bardzo szybkie przetwarzanie danych satelitarnych, a praca z nim odbywa się w sposób intuicyjny. Aplikacja przetwarza satelitarne dane źródłowe (satelity Sentinel-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej) w celu uzyskania istotnych informacji o stanie uprawianych roślin.

W ten sposób rolnicy otrzymują znaczne wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowań środków na poszczególnych częściach swoich pól. Dzięki integracji z systemem 365FarmNet możesz przeglądać zdjęcia satelitarne swoich poszczególnych pól.

Aktywuj teraz

Przegląd podstawowych funkcji

Tworzenie i eksport mapy aplikacyjnej dla materiału siewnego i nawozu (ISO XML lub SHP)

Rozpoznawanie różnic stanu wegetacji roślin w obrębie jednego pola

Tworzenie rankingów pól z jednakową uprawą np. w celu określenia kolejności zbioru

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „CLAAS Crop View“ oferuje:

 • Wprowadzenie do rolnictwa precyzyjnego poprzez proste i intuicyjne wykorzystanie przetworzonych, aktualnych i historycznych danych satelitarnych
 • Filtrowanie danych dotyczących pól możliwe jest zarówno w formie graficznej jak i tabelarycznej w zależności od numeru pola, nazwy pola, gospodarstwa i gatunku rośliny
 • Monitorowanie niemal w czasie rzeczywistym wegetacji w granicach pola pozwala dostrzec od razu różnice w wegetacji
 • Proste wyszukiwanie dostępnych optycznych danych satelitarnych dla aktualnie wyświetlanej lokalizacji za pomocą kalendarza (dostępne na całym świecie)
 • Tworzenie map potencjalnego plonowania (map z uśrednionymi danymi z wielu lat) jako podstawy do optymalnego planowania próbki gleby, siewu lub nawożenia
 • Tworzenie map aplikacji dla siewu i nawożenia, które można eksportować do formatu ISO-XML lub standardowego formatu Shape
 • Możliwe są porównania pól pod kątem uśrednionych danych dotyczących zmian w wegetacji
 • Regularna aktualizacja danych satelitarnych pozwala śledzić wzrost upraw, zwiększając tym samym pewność podejmowania decyzji
 • Automatyczne wykrywanie chmur

Zdjęcia ekranu

Udostępnienie danych

Aby można było korzystać  z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej kategorii danych.  Udostępniając dane  zgadzam się na to, że poszczególne dane  z podanych kategorii danych  zostaną  przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać  oddane do dyspozycji żądane  funkcjonalności.

 • Informacje dotyczące gospodarstwa
 • Informacje dotyczące pól
 • Informacje o uprawianych roślinach
 • Informacje o uprawianych odmianach

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres  próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Możliwe jest, że w trybie testowym moduł pracuje z mniejszą funkcjonalnością niż w trybie zakupionym.

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 18,75 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50  ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 31,25 € netto / miesiąc.

Warunki umowy

 • Minimalny okres  użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  może zostać  wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem  z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa  się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności