Uprawa roślin –
CLAAS Crop View

Za pośrednictwem modułu „Crop View” można szybko  i łatwo ustalić różnice między roślinami znajdującymi się na polach i na tej podstawie wygenerować mapy aplikacyjne.

Moduł – CLAAS Crop View

Moduł ten charakteryzuje się intuicyjną obsługą i zapewnia bardzo szybkie przetwarzanie danych satelitarnych. Aplikacja przetwarza źródłowe dane  z satelitów obserwacyjnych Ziemi w celu uzyskania bieżących informacji o stanie uprawianych roślin.

Są to satelity Sentinel-2 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki czemu rolnicy otrzymują bieżącą informację, którą mogą wykorzystać  w swojej  strategii nawożenia azotowego uprawianych roślin. Dzięki integracji z systemem 365FarmNet zdjęcia satelitarne są prezentowane bezpośrednio dla poszczególnych pól.

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „CLAAS Crop View“ oferuje:

 • Rozszerzenie działań rolnictwa precyzyjnego poprzez  wykorzystanie przetworzonych już aktualnych i historycznych fotografii satelitarnych.
 • Filtrowanie pól według numeru i nazwy pola, gospodarstwa, typu uprawy oraz odmiany.
 • Monitoring roślin znajdujących się na polach w czasie zbliżonym do rzeczywistego umożliwia błyskawiczne rozpoznanie różnic w roślinności.
 • Łatwe  wyszukiwanie według daty powstania dostępnych  danych  satelitarnych dla wskazanego miejsca.
 • Generowanie map zmiennych stref w obrębie pola. W razie wystąpienia zachmurzenia nad poszczególnymi polami w pożądanym  terminie, można wybrać terminy alternatywne. W ten sposób zapewnione jest skuteczne pokrycie odpowiednich stref na mapie pola.
 • Generowanie map aplikacyjnych w standardowym formacie shape, na podstawie map zmiennych stref na polu. Wygenerowane mapy nadają się do wyeksportowania.
 • Porównanie średniego stanu  roślin w obrębie pola.
 • Regularna aktualizacja danych  satelitarnych umożliwia śledzenie wzrostu upraw, zwiększając tym samym trafność decyzji.
 • Automatyczne wykrywanie zachmurzenia.

Zdjęcia ekranu

Udostępnienie danych

Aby można było korzystać  z modułu partnera, wymagane jest udostępnienie wymienionych poniżej kategorii danych.  Udostępniając dane  zgadzam się na to, że poszczególne dane  z podanych kategorii danych  zostaną  przekazane również dostawcom modułów partnerskich, tak aby w modułach partnerskich mogły zostać  oddane do dyspozycji żądane  funkcjonalności.

 • Informacje dotyczące gospodarstwa
 • Informacje dotyczące pól
 • Informacje o uprawianych roślinach
 • Informacje o uprawianych odmianach

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres  próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Możliwe jest, że w trybie testowym moduł pracuje z mniejszą funkcjonalnością niż w trybie zakupionym.

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 18,75 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50  ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 31,25 € netto / miesiąc.
 • Rozliczenie odbywa  się w cyklach miesięcznych, ewentualnie wraz z innymi wybranymi modułami, w pierwszym miesiącu proporcjonalnie do czasu korzystania z moduł.

Warunki umowy

 • Minimalny okres  użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu  użytkowania umowa  może zostać  wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem  z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa  się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Aktualności