Komunikacja maszynowa
rolnictwo precyzyjne –
LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Optymalizacja tras – redukcja kosztów i łagodniejsza praca

Pobierz plik

Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduły – LACOS: Planowanie przejazdów polowych

Rzadko są to pola prostokątne. Pola są zazwyczaj uprawiane zgodnie z doświadczeniem. Droga do optymalizacji jest kluczem do efektywnej pracy!
LACOS: Planowanie przejazdów polowych: Nawet jeśli jeszcze nie masz automatycznego system sterowania, ten moduł pomaga w znalezieniu optymalnych tras dla Państwa firmy. W ten sposób można zaoszczędzić czas pracy i koszty oleju napędowego, a także ochronić gleby i maszyny.

Zalety:

 • Zmniejszenie czasu pracy i kosztów oleju napędowego.
 • Ochrona gleby i maszyn
 • Zwiększenie wydajności
Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „LACOS: Planowanie przejazdów polowych” oferuje:

 • Obliczyć najbardziej efektywną trasę w zależności od szerokości roboczej, okręgu zawracania i kształtu pola.
 • Automatyczne rozpoznawanie i rozpatrywanie obiektów
 • Generowanie linii konturów A-B i A-B.
 • Trasy eksportu przez ISO-XML
 • Planowanie trasy na cyplach
 • Zdefiniowanie szerokości cypla (dla całego pola lub granicy pola)
 • Wybierz strategię: zapisywanie  całkowitej odległość trasy, lub liczby obrotów na danym polu – np. dla różnych wykonywanych czynności.

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny dostęp na okres próbny
 • Faza testowa kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań.
 • Możliwe jest, że w trybie testowym moduł pracuje z mniejszą funkcjonalnością niż w trybie zakupionym.

Ceny

 • Cena modułu wynosi 0,70€/ha/rok plus VAT.
 • W pierwszym miesiącu użytkowania, moduł zostanie rozliczony proporcjonalnie do czasu użytkowania modułu.

Warunki umowy

 • Minimalny czas trwania 1 miesiąc
 • Pod koniec minimalnego okresu obowiązywania umowa jest automatycznie przedłużana o jeden miesiąc.
 • Po upływie minimalnego okresu obowiązywania, umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie do końca bieżącego miesiąca rozliczeniowego.
 • Zakończenie abonamentu następuje po zamknięciu modułu online za pośrednictwem sklepu 356FarmNet Shop.
 • Fakturowanie odbywa się wraz z innymi zarezerwowanymi modułami, w pierwszym miesiącu użytkowania, w razie potrzeby częściowo rozliczając moduł.
 • Rozliczenie opiera się na podstawie wielkości gospodarstwa na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany w wielkości gospodarstwa wpływają na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności