Komunikacja maszynowa
rolnictwo precyzyjne –
ISO-XML

Za pomocą modułu “ISO-XML – komunikacja między maszynami” możesz generować  i wczytywać zlecenia maszynowe terminali ISOBUS znajdujących się na użytkowanych maszynach i ciągnikach.

Pobierz plik

Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – Komunikacja między maszynami – ISO-XML

Za pomocą modułu “ISO-XML – komunikacja między maszynami” możesz generować  i wczytywać zlecenia maszynowe terminali ISOBUS. Wszystkie istotne dane dla planowanego zlecenia możesz zapisać w pamięci przenośnej USB lub na innej karcie pamięci. Tą drogą dane są też przenoszone do terminali posiadanych maszyn.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł „ISO-XML – komunikacja między maszynami” oferuje:

 • Łatwy eksport zleceń
 • Import zadań zarejestrowanych na maszynie, zrealizowanych częściowo lub całkowicie
 • Automatyczne porównanie zleceń zrealizowanych ze zleceniami pierwotnie zaplanowanymi
 • Możliwość dołączenia lub utworzenia nieznanych dotąd danych bazowych z importowanych zadań
 • Redukcję błędów zapisu dzięki automatycznemu importowi danych

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 2,40 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 4,00 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)

Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności