Komunikacja maszynowa
rolnictwo precyzyjne –
CLAAS – Optymalizacja polowych przejazdów roboczych

Moduł “CLAAS – Optymalizacja polowych przejazdów roboczych” pomaga w optymalnym podziale pól i wyznaczeniu możliwie najlepszych pasów przejazdów roboczych  na danym polu.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł –
CLAAS – Optymalizacja polowych przejazdów roboczych

Moduł “CLAAS – Optymalizacja polowych przejazdów roboczych” umożliwia optymalne podzielenie pól i wyznaczenie najlepszych możliwych pasów przejazdów roboczych. Prowadzona dotychczas, częściowo historycznie, strategia przejazdów roboczych dla poszczególnych pól może w ten sposób zostać poddana kontroli.

Na podstawie kilku danych ramowych, jak czas pracy na polu i długość trasy przejazdów, zadania zostaną obliczone ponownie. Moduł ten ułatwi pracę oraz zoptymalizuje czas pracy i długość przejazdów roboczych.

Aktywuj teraz

Tutaj można za darmo pobrać aplikację 365Crop App

Moduł “CLAAS – Optymalizacja polowych przejazdów roboczych” oferuje:

 • Możliwość opracowania optymalnych przejazdów roboczych dla każdego użytku rolnego dostępnego w 365FarmNet
 • Opracowywanie kilku pól równocześnie
 • Automatyczne proponowanie i zastosowanie wymaganych parametrów jako parametry wejściowe do obliczeń na podstawie wprowadzonych już danych referencyjnych maszyn
 • Możliwość obliczania parametrów wejściowych z danych referencyjnych maszyn
 • Przedstawianie dla każdego pojedynczego pola: wymaganego czasu pracy na przejazdy, produktywnego czasu pracy, ilości nawrotów i łącznej długości przejazdów roboczych
 • Łączny wynik przy selekcji kilku pól
 • Wyświetlanie dla każdej obliczonej linii (planowanego przejazdu) kąta i współrzędnych (linia A – B)

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 3,00 € netto / miesiąc dla gospodarstwa do 50 ha.
 • Progi cenowe według liczby hektarów gospodarstwa: przykładowo przy 100 ha cena wynosi 5,00 € netto / miesiąc (Kalkulator cen)

Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności