Komunikacja maszynowa
rolnictwo precyzyjne –

ActiveDoc

Automatyczne dokumentowanie i optymalna orientacja dzięki ActiveDoc

Moduł – ActiveDoc

 • Funkcja automatycznej dokumentacji umożliwia szczegółowe kontrolowanie podejmowanych kroków oraz pozwala zabezpieczyć wartościowe dane
 • Rejestracja czasu pracy, przestojów i dojazdów ukazuje potencjał ekonomiczny przy pełnym wykorzystaniu maszyn
 • Identyfikacja kosztów związanych z maszynami umożliwia dokładne księgowanie kosztów dla prowadzonych operacji
 • Pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje na temat pozycji i przebywanych przez maszyny tras zapewniają optymalną orientację
 • Propozycje dokumentacji dotyczących uprawy gleby, nawożenia mineralnego i organicznego, siewu oraz ochrony roślin

Współczesne gospodarstwa rolne stają się coraz bardziej złożone, a wymogi prawne związane z ich prowadzeniem stale rosną. Informacje na temat procesów technologicznych muszą z tego względu podlegać dokładnej i niezawodnej dokumentacji. Dokumentacja tego typu stanowi ogromne wyzwanie w codziennej intensywnej pracy.
Dlatego w nacechowanych różnorodnością nowoczesnych gospodarstwach rolnych coraz ważniejsza staje się rejestracja czasu z dokładnością co do minuty oraz ewidencja i ocena danych dotyczących pozycji i przebytych przez maszyny tras. Wydajne zarządzanie gospodarstwem przy zastosowaniu niezawodnych i szczegółowych procesów dokumentacyjnych oraz inteligentnych opcji oceny stanowi czynnik decydujący dla ekonomicznej i prorozwojowej pracy oraz stałego spełniania wymogów.

Moduł ActiveDoc odpowiada dokładnie na te wyzwania. Dzięki ActiveDoc można się zorientować co do minuty w zakresie pozycji pracujących maszyn, zaprezentowanych na mapie gospodarstwa. Moduł oferuje ponadto różnorodne możliwości oceny czasu prac polowych, czasów postojów, jak i czasu, jaki zajmuje transport oraz przemieszczanie się po drogach.

Dzięki ActiveDoc, masz szybki przegląd wydajności swoich maszyn, a tym samym przejrzystości kosztów związanych z pracą maszyn na poszczególnych uprawach. Dane te są obliczane szczegółowo dla każdego obszaru, czy pola. ActiveDoc zapisuje propozycje dokumentacji dotyczących uprawy gleby, nawożenia mineralnego i organicznego, siewu i ochrony roślin. ActiveDoc dokumentuje więc pracę w sposób niemalże całkowicie zautomatyzowany w trakcie jej wykonywania. Łatwiej, dokładniej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej!

Aktywuj teraz

System 365Active –
Rewolucja w automatycznej dokumentacji.

365Active to zautomatyzowany system do pełnej rejestracji czasu pracy maszyn i dokumentacji w rolnictwie.
 • Podczas nawożenia
  (nawozem organicznym i mineralnym)
 • Podczas zbiorów paszy objętościowej
Więcej na temat systemu 365Active

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • 10-dniowy bezpłatny okres próbny
 • Faza testowania kończy się automatycznie, bez dalszych zobowiązań
 • Nieograniczona funkcjonalność w okresie próbnym

Ceny

 • Minimalna cena za moduł wynosi 5 EUR/miesiąc bez VAT. Można wówczas wykorzystać moduł dla 50 ha.
 • Progi cenowe wg liczby ha gospodarstwa, przykładowo przy 100 ha cena wynosi 8,33 EUR/miesiąc bez VAT (Kalkulator cen)

Warunki umowy

 • Minimalny okres 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa przedłuża się automatycznie na kolejny Miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozrachunkowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu online w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ew. nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozrachunkowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.
Aktywuj teraz

Aktualności

Aktualności