Gospodarka rolna –
Gospodarstwo

Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników
W module „Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników“ możesz ustalać jakie prawa dostępu i uprawnienia mają mieć Twoi współpracownicy do Twojego konta 365FarmNet.

Pobierz plik
Proszę tutaj pobrać wszystkie informacje dotyczące modułu w pliku pdf.

Pobierz plik

Moduł – Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników

Przydziel współpracownikom dostęp do Twojego 365FarmNet. W ten sposób uprościsz pracę i komunikację między osobami związanymi z gospodarstwem. Każdy widzi tylko tyle, ile powinien. Jeśli masz taką wolę, możesz przekazać część praw dostępu i edycji danych współpracownikom i w ten sposób odciążysz swoje biurko.

Moduł „Prawa dostępu i uprawnienia dla współpracowników“ oferuje:

 • Przydzielanie dostępu z prawem do odczytu i / lub zapisu dla dodatkowych osób, jak np.: pracownicy sezonowi, czy praktykanci
 • Przydzielanie oraz dowolnie konfigurowane praw dostępu i uprawnień dla współpracowników
 • Wykorzystanie przydzielonego dostępu do konta 365FarmNet także w aplikacji mobilnej

Zdjęcia ekranu

Warunki testowania

 • Ten moduł nie jest dostępny do testowania.

Ceny

 • Cena za każdą licencję dostępową: 1,00 € netto / miesiąc za osobę (Kalkulator cen)

Warunki umowy

 • Minimalny okres użytkowania wynosi 1 miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa przedłuża się automatycznie na kolejny miesiąc
 • Po upływie minimalnego okresu użytkowania umowa może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem na koniec aktualnego miesiąca rozliczeniowego
 • Wypowiedzenie następuje przez rezygnację z modułu w sklepie internetowym 356FarmNet
 • Rozliczenie następuje razem z innymi zarejestrowanymi modułami, w pierwszym miesiącu może ewentualnie nastąpić częściowe rozliczenie modułu, proporcjonalnie do czasu użytkowania
 • Rozliczenie odbywa się na podstawie wielkości użytkowej istniejącej na koniec miesiąca rozliczeniowego. Zmiany wielkości użytkowej przekładają się na miesięczną cenę modułu.

Aktualności

Aktualności