Rośliny jare –
od wysiewu wiosną po zbiory latem

Gdy tylko dni stają się dłuższe i cieplejsze, rozpoczynają się siewy wiosenne. Uprawa roślin jarych zapewnia większą różnorodność płodozmianu i częściowo pozwala uniknąć kumulowania się prac w gospodarstwie. Równolegle z rozpoczęciem sadzenia wczesnych ziemniaków należy także przy odpowiedniej wilgotności gleby ruszyć z przygotowaniami pod siew buraków cukrowych i kukurydzy. W najlepszym przypadku na polu znajduje się przedplon odporny na nicienie, który może służyć teraz jako źródło próchnicy i umożliwi zaopatrzenie gleby w azot. Oprócz buraków cukrowych i kukurydzy rolnicy wybierają także zboża jare. Zawsze należy dążyć do tego, by siew przeprowadzić jak najwcześniej, aby optymalnie wykorzystać krótszy niż w przypadku roślin ozimych okres wegetacji. Aby uprawa była efektywna już od samego początku, prace należy rozpocząć wtedy, gdy temperatura gleby wyniesie co najmniej 8° C.

Przed siewem: Przygotowanie gleby i jej stan

Efektywna uprawa roślin jarych rozpoczyna się jeszcze przed siewem i wymaga optymalnego przygotowania gleby. Najpierw należy określić technologię siewu, aby wybrać najlepszy sposób przygotowania gleby. Ogólnie rzecz biorąc, ważna jest jak najpłytsza uprawa gleby, aby nie zniszczyć systemu kapilarnego gleby. Może to prowadzić do niewystarczającego zaopatrzenia roślin w wodę, co z kolei może być przyczyną niższych plonów, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wiosennej suszy. Wymieszanie górnych warstw gleby zapewnia natomiast jej napowietrzenie i ogrzanie, eliminuje chwasty, a tym samym tworzy podstawę do skutecznych wschodów upraw jarych.

Wysiew:
ilość, gęstość i głębokość

„Jaki siew, takie plony” – to powiedzenie sprawdza się bardzo często w przypadku upraw buraków cukrowych. Zasada ta dotyczy również wszystkich innych upraw, zwłaszcza upraw jarych. Idealne wschody zapewniają roślinom szybsze wykorzystanie dni słonecznych do rozwoju masy liści oraz magazynowania wody i składników pokarmowych. Buraki cukrowe wymagają umieszczenia na optymalnej stałej głębokości i przykrycia niewielką warstwą gleby w celu możliwie najlepszego zaopatrzenia w wodę i przyspieszenia kiełkowania. Kukurydza uprawiana jest często na cięższych glebach, dlatego należy wysiewać nasiona nie głębiej niż na 4-5 cm, aby kiełek ziarniaka mógł łatwiej się rozwinąć. Wskazane jest jednak regularne sprawdzanie głębokości siewu, ponieważ zbyt płytki siew może doprowadzić do wysychania nasion.
Zboża jare natomiast wymagają nieco mniej uwagi, lecz należy zwrócić szczególną uwagę na ilość wysiewu. W idealnym terminie siewu przypadającym na początek wegetacji należy wysiewać około 300 ziaren na metr kwadratowy. Im bardziej opóźniony jest termin siewu, tym większa powinna być ilość siewu.

Jeśli podczas siewu weźmie się pod uwagę najbardziej praktyczny układ przejazdów roboczych siewnika, można zminimalizować straty oraz uprościć czynności związane z przejazdami roboczymi po polu podczas zabiegów ochrony roślin czy nawożenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku uprawy buraków cukrowych i ziemniaków, ponieważ to one najgorzej znoszą niepotrzebne ugniatanie.

Po siewie: nawożenie, ochrona roślin i zbiory

W celu jak najlepszej stymulacji wzrostu roślin można skorzystać po wysiewie z szerokiej gamy nawozów i środków ochrony roślin. Buraki cukrowe są najbardziej wymagające pod względem zaopatrzenia w duże ilości składników odżywczych. Niedostateczna ich ilość w przypadku tej rośliny ma znacznie większy wpływ na plon niż na przykład w przypadku uprawy zbóż. Oprócz głównych składników pokarmowych takich jak azot, fosfor i siarka, ważną rolę w produkcji zdrowych buraków o wystarczającej masie liści i wysokiej zawartości cukru odgrywają także mikroelementy takie jak bor i mangan. Zasadniczo do ochrony buraków cukrowych przed szkodnikami, chwastami i chorobami stosuje się trzy lub więcej zabiegi ochrony roślin. Zabiegi powschodowe należy przeprowadzać ostrożnie, ponieważ sam burak jest bardzo wrażliwy na pestycydy.

W przypadku kukurydzy razem z nasionami dostarczany jest nawóz pod korzeń. Oznacza to, że w odległości ok. 5 cm obok wysiewanego ziarna i 5 cm pod nim należy zaaplikować nawozy azotowe i fosforowe. W ten sposób roślina już na tym etapie otrzymuje wystarczającą ilość składników pokarmowych, aby mieć optymalne warunki do wschodów. Ochrona roślin w przypadku kukurydzy ogranicza się głównie do stosowania herbicydów. Jednak ze względu na niską zdolność konkurencyjną tej rośliny podczas wczesnych faz rozwojowych należy szczególnie starannie dobierać herbicydy.

Zboża jare, podobnie jak oziminy, wymagają przede wszystkim zaopatrzenia w duże ilości azotu. Tymczasem stosowanie środków ochrony roślin odbywa się zależnie od potrzeb i jest w dużym stopniu zależne od pogody.

Siew jary przy pomocy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

BASF AgSolutions Finder

BASF AgSolutions Finder dostarcza odpowiednich zaleceń dotyczących środków ochrony roślin w zależności od indywidualnych upraw.

Dowiedz się więcej
crop-view-applikationskarten

Planowanie płodozmianu i odmian

Wyświetlanie informacji o uprawianych roślinach i ich odmian na wszystkich polach wprowadzonych do systemu. Można zaplanować zmiany płodozmianu lub odmian zmieniając tym samym warunki uprawy i wysokość plonów.

Dowiedz się więcej
crop-view-applikationskarten

AgroPressure by Michelin

Przy pomocy bezpłatnego modułu AgroPressure by Michelin można obliczyć optymalne ciśnienie w oponach, a tym samym chronić glebę i opony.

Dowiedz się więcej
crop-view-applikationskarten

Planowanie przejazdów polowych LACOS

Stwórz plan przejazdów po Twoich polach za pomocą modułu LACOS – niewymagany automatyczny system kierowania.

Dowiedz się więcej
Zarejestruj się za darmo