Ochrona roślin –
Choroby roślin i dobór odpowiednich środków ochrony roślin (ś.o.r.)

Krajobraz upraw kształtowany jest w dużej mierze przez stosowanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. Aby go zachować i sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność, niezbędne jest ukierunkowane stosowanie integrowanej ochrony roślin na gruntach ornych. W przypadku płodozmianu z kilkoma rodzajami upraw środki ochrony roślin stosuje się teraz od wiosny do jesieni. Zwłaszcza w przypadku sezonowego nakładania się stosowania ś.o.r. na różne uprawy, takie jak pszenica i burak cukrowy, konieczne jest rozważne działanie w celu zapewnienia roślinom kompleksowej ochrony. Aby dokładnie zastosować właściwe substancje aktywne
w odpowiednich ilościach, ważna jest wiedza o tym, jakie choroby, chwasty i szkodniki występują na twoich uprawach. Mając na uwadze wzrost oporności szkodników, zastosowanie możliwie najszerszej palety różnych substancji aktywnych jest tak samo korzystne,
jak i odpowiedni czas wykonania zabiegu. Prawidłowe stosowanie środków umożliwiają nowoczesna inżynieria rolnicza oraz różnorodne skuteczne środki ochrony roślin, dzięki którym można osiągnąć długotrwały efekt nawet przy najmniejszych dawkach.

 

Zintegrowana ochrona roślin –
największa konieczna, a zarazem najmniejsza możliwa dawka

Skuteczna ochrona roślin zaczyna się od dokładnej uprawy gleby, by środki ochrony roślin stosować później w możliwie jak najmniejszych dawkach. Na przykład stosowanie herbicydów do siewu w mulcz można zminimalizować, jeśli przed siewem korzenie chwastów zostaną  wyciągnięte na powierzchnię gleby, gdzie wyschną. W celu ograniczenia stosowania ś.o.r. szkodniki takie jak europejska omacnica prosowianka mogą być zwalczane również w sposób mechaniczny.

Stosowanie mechanicznych metod ochrony roślin w uprawach rozwiniętych jest praktycznie niemożliwe, dlatego na tym etapie zarówno konwencjonalne jak i ekologiczne gospodarstwa rolne wykorzystują opryskiwacze polowe. Podczas gdy gospodarstwa konwencjonalne mają do dyspozycji szereg różnych chemicznych środków ochrony roślin, gospodarstwa ekologiczne mogą stosować stosunkowo niewiele środków biologicznych.

Obydwie metody łączy jednak zasada stosowania jak najmniejszych dawek. Wymusza to często szukanie równowagi między oszczędnymi dawkami a pełnym zwalczaniem szkodników, które nie spowoduje wystąpienia ich oporności.

Ochrona roślin przy pomocy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

BASF AgSolutions Finder

BASF AgSolutions Finder dostarcza odpowiednich zaleceń dotyczących środków ochrony roślin w zależności od indywidualnych upraw.

Dowiedz się więcej
Zarejestruj się za darmo