Przemyślane nawożenie z wykorzystaniem mapy aplikacyjnej

Trwa sezon nawozowy – czas, kiedy rolnicy muszą podjąć bardzo ważne decyzje i optymalnie zaplanować wszystkie działania. Dzięki aplikacji CLAAS Crop View na platformie 365FarmNet, gospodarstwa rolne mogą łatwo i szybko zoptymalizować czynności związane z nawożeniem przy użyciu map aplikacyjnych. A to oznacza więcej czasu na inne prace polowe.

Optymalne planowanie nawożenia

Każdego roku gospodarstwa rolne stają przed dużym wyzwaniem, jakim jest dostarczenie roślinom składników odżywczych najwyższej jakości, w optymalnej ilości i odpowiednim czasie. Jest to podstawa udanych zbiorów. Ponadto istnieją ramy regulacyjne dotyczące nawozów, których należy przestrzegać. Chcąc przeprowadzić efektywne nawożenie, spełniające wymogi prawne i umożliwiające optymalny wzrost roślin, należy podjąć kilka ważnych decyzji. Po pierwsze, warto zastanowić się, czy dokonać nawożenia uzupełniającego, czy też pogłównego. Po drugie: warto przemyśleć, czy w składniki odżywcze zaopatrywane będą w szczególności areały konkretne miejsca na polu, które wcześniej wykazywały słaby wzrost, czy też, w celu maksymalizacji plonów, nawożone będą obszary o wysokim wzroście? No i wreszcie, należy podjąć decyzje dotyczące ilości składników odżywczych na różnych polach i areałach subbazowych.

CLAAS Crop View

Nawożenie według indywidualnie opracowanej strategii

Oprócz określenia zapotrzebowania na nawóz, kluczowe znaczenie dla optymalnej strategii nawożenia, ma monitorowanie różnic wegetacyjnych na polach. Rolnicy znają swoje pola, wielu codziennie kontroluje też wegetację roślin. Posiadają oni także wiedzę na temat potencjału wzrostu każdego z pól. Wiedzę tę uzupełnia moduł CLAAS Crop View, np. dzięki bogatym w informacje mapom potencjalnego plonowania. Są to mapy z uśrednionymi danymi satelitarnymi z kilku lat, ukazujące stabilne i względne różnice w biomasie. W ten sposób można dostrzec wzory, które w większości przypadków są niewidoczne na pojedynczych zdjęciach. Dzięki tym mapom można, na podstawie danych, wybrać najlepszą strategię nawożenia, a korzystając z map aplikacyjnych – zróżnicować nawożenie na poszczególnych częściach pola.

Planowanie płodozmianu przy pomocy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

CLAAS Crop View

Ustalenie różnic wegetacyjnych na polach i utworzenie na ich podstawie map aplikacji.

Dowiedz się więcej
Zarejestruj się za darmo