Inteligentne rolnictwo m.in.
prowadzenie gospodarstwa przy pomocy smartfona

17.03.2020

Dla wielu ludzi, smartfony mają ogromne znaczenie już nie tylko w pracy, lecz także w życiu codziennym. Technologie cyfrowe, bardziej niż kiedykolwiek, wpływają na naszą rzeczywistość. Projektujemy i budujemy „inteligentne domy”, w których za pomocą smartfonów można sterować urządzeniami znajdującymi się wewnątrz domu lub mieszkania, otwierać i zamykać okna, regulować ogrzewanie, czy też włączać i wyłączać oświetlenie.Także w rolnictwie rośnie wykorzystanie smartfonów do rejestrowania przeprowadzanych prac i zabiegów oraz kierowania nimi. Można więc śmiało powiedzieć, że inteligentne rolnictwo zawitało do gospodarstw rolnych. W rezultacie zmieniają się również konkretne działania i procesy, dzięki którym można łatwiej oszczędzać zasoby, następuje wzrost plonów, a metody upraw stają się bardziej zrównoważone.

Funkcje inteligentnego rolnictwa

Inteligentne rolnictwo obejmuje funkcje oraz usługi, takie jak np. sterowanie maszyn systemem GPS, zarządzanie pracami lub rozpoznawanie agrofagów przy pomocy aplikacji na smartfony
lub mierzenie zawartości chlorofilu (poprzez czujniki umieszczone na danym urządzeniu) w celu dobrania odpowiednich składników odżywczych. Wiedza dotycząca poszczególnych składników pokarmowych umożliwia z kolei optymalne nawożenie, a tym samym zapewnia oszczędność zasobów. Na tej podstawie można stworzyć mapy aplikacji, dzięki którym zastosujemy precyzyjne nawożenie.

W centrum uwagi znajdują się także technologie informacyjne i komunikacyjne. Niezależna komunikacja między maszynami, za pośrednictwem poszczególnych interfejsów, umożliwia wymianę danych, które mogą być wyświetlane również, za pomocą aplikacji, na smartfonie.
Na podstawie zebranych informacji, rolnicy mogą podejmować decyzje dotyczące działań obejmujących całe pola lub ich części. Z kolei informacje o stanie gleby, np. dotyczące jej wilgotności, mogą prowadzić do modyfikacji systemów nawadniających. Inteligentne rolnictwo
to także wsparcie decyzji związanych z zarządzaniem gospodarstwem, które są oparte na zgromadzonych wcześniej, cyfrowo, danych.

Wsparcie inteligentnego rolnictwa w Europie

Także w innych krajach europejskich inteligentne rolnictwo jest narzędziem, które ułatwia zarówno uzyskanie wyższych plonów, jak i ograniczenie zużycia zasobów. Komisja Europejska wspiera
te działania – celem jest tu dokonanie cyfrowej zmiany w rolnictwie tak, aby rozwiązania inteligentnego rolnictwa stały się powszechne. Zostało to odnotowane w komunikacie „Cyfryzacja przemysłu europejskiego”, według którego cyfrową transformację należy systematycznie wprowadzać w życie niezależnie od branży, lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa.

Unijny program wsparcia „Horyzont 2020” ma w tym pomóc – jego celem jest opracowanie otwartej platformy cyfrowej dla wszystkich zastosowań rolniczych w każdym europejskim kraju. Ma on za zadanie przekroczenie granic funkcjonalności różnych systemów i maszyn oraz umożliwienie stworzenia nowych modeli biznesowych w ramach rolnictwa cyfrowego. Mówiąc prościej, chodzi o to, aby powstało wirtualne, cyfrowe miejsce, w którym każdy rolnik na terenie UE będzie mógł wymienić się z innymi gospodarzami w Europie, swoimi doświadczeniami
i praktyką rolniczą, jak np. bardziej wydajnymi metodami upraw.

Konieczna jest jednak kompleksowa rozbudowa infrastruktury oferującej Internet szerokopasmowy, aby korzystanie z takich systemów i aplikacji mogło przebiegać sprawnie. Dlatego też istnieją
w Europie biura doradcze, których celem jest, wraz z władzami lokalnymi i krajowymi, rozbudowa niezbędnej infrastruktury oraz informowanie przedsiębiorstw i mieszkańców o możliwości lepszego dostępu do Internetu.

Aplikacje na smartfona firmy 365FarmNet

crop-view-applikationskarten

Aplikacja 365Crop

Prosta i szybka dokumentacja działań, związanych z uprawą roślin spełniających wymogi Cross Compliance, przy pomocy smartfona.

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

Aplikacja 365Cattle

Wszystkie działania związane z żywym inwentarzem można dokumentować bezpośrednio tam, gdzie mają one miejsce: w oborze lub na pastwisku. Mobilnie i elastycznie!

Dowiedz się więcej
automatische-dokumentation-365active

Aplikacja 365Pocket

Niezależna i bezpłatna dokumentacja wszystkich czynności z dodatkową możliwością eksportu danych do pliku xls (Excel).

Dowiedz się więcej

Nowość w aplikacji 365Pocket: Eksport do formatu Excela

W celu stałego ulepszania aplikacji 365Pocket, udostępniono w niej pewne nowe funkcjonalności. Należą do nich:

  • Dodatkowy eksport czynności do pliku Excel’a, który pozwala przedstawić dane w odpowiednio sformatowanej tabeli.
  • Personalizacja konta: możliwość indywidualnej zmiany zdjęć w obszarach „Czynności”
    i „Zarządzanie gospodarstwem”.
  • Reset aplikacji do ustawień fabrycznych w przypadku wymaganego restartu.
Zarejestruj się bezpłatnie