Prognoza pogody i jej znaczenie dla rolnictwa

Sukces pracy w rolnictwie zależy od panujących warunków atmosferycznych. Próby opracowania pewnych metod planowania i bezpiecznego podejmowania decyzji na podstawie powtarzających się warunków pogodowych zapoczątkowały powstawanie przysłów ludowych. Stanowiły one kwintesencję doświadczeń opierających się na obserwacji zjawisk pogodowych przez cały rok i przekazywaniu wiedzy o regularnie występujących zjawiskach.

Działania w rolnictwie można lepiej planować na podstawie konkretnych czynników. Jednym z nich jest właśnie pogoda. Opisuje ona aktualny stan atmosfery w danym miejscu i ma bezpośredni wpływ na rozwój roślin. Z drugiej strony klimat danego miejsca stanowi całość wszystkich warunków pogodowych w dłuższym okresie (co najmniej 30 lat). Decyduje on o urodzajności danego miejsca. Pogoda z kolei opisuje dominujący charakter przebiegu zjawisk atmosferycznych w ciągu kilku dni. Ma ona ogromne znaczenie dla planowania średnioterminowego.

Obecnie coraz wyraźniej pojawiają się trendy, które sprawiają, że praca w rolnictwie staje się bardziej nieprzewidywalna. Ekstremalne stany pogodowe, takie jak susza, grad, wichury, mróz lub długotrwały deszcz, nasiliły się w ciągu ostatnich 20 lat i doprowadziły do ​​silnych wahań wielkości zbiorów.

Od 1961 r. można zaobserwować coraz wcześniejszy początek okresu wegetacji, co związane jest ze wzrostem średniej temperatury. Wzrost rośliny rozpoczyna się wcześniej niż w poprzednich cyklach obserwacji. Widoczne jest to na przykładzie pszenicy ozimej (niezależnie od odmiany), która strzela w źdźbło o 14 dni wcześniej, a jabłonie i rzepak rozkwitają o około 20 dni wcześniej niż 50 lat temu. Od 1970 r. uprawa kukurydzy rozpoczyna się o tydzień wcześniej, a ona sama dojrzewa znacznie szybciej.

Od 1961 r. ubywa stopniowo dni z przymrozkami (temperatura minimalna w ciągu dnia: <0°C). W przyszłości także przymrozki wiosenne będą występować coraz rzadziej. Wrażliwe etapy wzrostu spowodowane wcześniejszym początkiem wegetacji mogą częściej pokrywać się z okresami występowania spóźnionych przymrozków. Łagodniejsze zimy powodują rozwój grzybów, wirusów i szkodliwych owadów a tym samym prowadzą do stosowania większych dawek środków ochrony roślin. Z drugiej zaś strony liczba gorących dni (temperatura maksymalna w ciągu dnia: >30°C) wzrosła w ciągu ostatnich 60 lat. Według obliczeń liczba gorących dni w lecie zwiększy się do końca tego wieku trzy- lub czterokrotnie w porównaniu z okresem 1961–1990.

Pogoda rolnicza od wysiewu do zbioru

Wzrost roślin i zbiory zależą bezpośrednio od pogody i zjawisk klimatycznych decydujących o tym, które prace polowe można przeprowadzić. Pogoda w danym miejscu wpływa na czas siewu i zbiorów. Produkcję roślinną z zastosowaniem środków technicznych jak nawadnianie, środki ochrony roślin, nawożenie organiczne i mineralne, uprawa gleby itp. można zoptymalizować tylko w pewnym stopniu.

W przypadku uprawy roślin już przed siewem wymagane są informacje dotyczące stanu gleby. Pozwoli to m.in. uniknąć zbędnego zagęszczenia gleby. Oprócz obchodu i monitorowania pola, do uprawy zgodnej z dobrą praktyką zawodową niezbędne są aktualne informacje dotyczące przebiegu zmian wilgotności gleby i rozwoju pogody – w szczególności opadów i parowania. Dotyczy to wszystkich zabiegów na gruntach ornych i użytkach zielonych.

Pogoda i warunki atmosferyczne odgrywają ważną rolę także podczas żniw. W tym przypadku pracę rolników determinują lokalne warunki atmosferyczne lub kilkudniowe prognozy. Dotyczy to w szczególności zbóż i roślin okopowych, zbioru siana i przygotowywania kiszonki, a także stosowania pestycydów. Im później przeprowadza się zbiory poszczególnych upraw – jesienią na przykład ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy i warzyw gruntowych – tym ważniejsze są długoterminowe prognozy oraz wilgotność gleby. Znajomość przebiegu zmian wilgotności gleby pomaga również przestrzegać przepisów prawnych dotyczących nawożenia i uprawy gleby. Zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi nawożenia nie wolno przeprowadzać tej czynności na glebach zalanych i nasyconych wodą, pokrytych śniegiem i zamarzniętych.

Czynniki meteorologiczne mają znaczenie także podczas stosowania środków ochrony roślin. W tym przypadku znajomość pogody konieczna jest do oceny, czy silne wiatry w połączeniu z wilgotnością liści i wilgotnością powietrza mogą prowadzić do zanieczyszczenia sąsiednich obszarów, biotopów lub zamieszkiwanych terenów.

Pogoda rolnicza - środki ochrony roślin

Rolnicza prognoza pogody

Nie ma zatem żadnych wątpliwości co do tego, że wiarygodne prognozy pogody są dla rolników bardzo ważne. Meteorologia rolnicza wnosi tutaj swój istotny wkład poprzez wspieranie procesów decyzyjnych o istotnym znaczeniu w wymiarze ekonomicznym i ekologicznym.

Rolnicza prognoza pogody ma przy tym „dostarczać niezbędne w gospodarstwie dane pogodowe”. Za tym kryje się potrzeba bezpiecznego planowania. Planowanie może np. obejmować kilka najbliższych godzin, co jest ważne przy zbiorze siana i zboża. W takim przypadku ważna jest informacja, kiedy będzie padać lub kiedy nadciągnie front burzowy. Do planowania prac w gospodarstwie potrzebne są prognozy obejmujące okres do jednego tygodnia. Od nich zależą bowiem decyzje związane z doborem właściwego czasu na siew, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych lub zbiorów. Optymalna prognoza pozwala zaoszczędzić pieniądze, a nawet uratować zbiory. W przypadku prognoz na kilka tygodni można stosować nawozy i środki ochrony roślin bardziej skutecznie pod względem ilości i momentu zastosowania, ponieważ przebieg temperatur w połączeniu z ilością opadów determinuje uwalnianie ilości azotu znajdującego się w glebie. W planowaniu upraw pomocne są także prognozy wykraczające poza jeden sezon wegetacyjny. Ułatwiają one wybór rodzaju rośliny lub odmiany i minimalizują ryzyko braku plonów. Mówiąc krótko: Wymagania dotyczące rolniczej prognozy pogody obejmują cały rok.

Rolnicza prognoza pogody w 365FarmNet

meteoblue

Meteoblue Prognoza Pogody Profi

Moduł udostępnia precyzyjne aktualne i historyczne dane pogodowe, prognozy pogody dla Twojej lokalizacji, radar opadów oraz multimodel. Meteoblue Prognoza Pogody Profi umożliwia także dodanie kolejnych lokalizacji, co pozwala na monitorowanie i podgląd pogody w różnych miejscach.